Skip to main content

Zásady ochrany osobních údajů

Datum účinnosti: 1. ledna 2017

Společnost C. R. Bard, Inc. (dále též „společnost Bard“, „my“, „nás“ nebo „naše“) si uvědomuje důležitost zachování důvěrnosti informací, které případně shromažďujeme od svých online návštěvníků. Z tohoto důvodu se zavazujeme respektovat jejich soukromí. Naším záměrem je najít vhodný kompromis mezi legitimními obchodními zájmy naší společnosti při sběru a používání informací, které od vás a o vás získáme, s vašimi oprávněnými požadavky na zachování soukromí. Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují, jak nakládáme s informacemi, které od vás získáme, pokud navštívíte naše internetové stránky (dále „tyto stránky“).

Osobní údaje

Společnost Bard shromažďuje osobní údaje, například jména, adresy, e-mailové adresy apod., pouze pokud jsou návštěvníkem webových stránek dobrovolně poskytnuty. Veškeré takové námi shromážděné údaje používáme výhradně k interním obchodním účelům. Kromě případů popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů takto shromážděné údaje neprodáváme, nenabízíme, nezpřístupníme ani je neposkytneme k náhledu žádné třetí straně.

V omezených případech však můžeme takové osobní údaje, které o vás shromáždíme, sdílet, a to například:

  • pokud nám dáte ke sdílení těchto údajů souhlas;
  • pokud tyto údaje potřebujeme sdílet, abychom vám mohli poskytnout vámi požadované služby. Údaje můžeme sdílet například s externími poskytovateli služeb pro účely průzkumu trhu, ochrany před podvody, analýzy dat nebo správy e-mailu;
  • pokud je zpřístupnění údajů vyžadováno zákonem, předpisem nebo soudním procesem; nebo
  • pokud se domníváme, že zpřístupnění údajů je nutné nebo vhodné k ochraně před fyzickou újmou nebo finanční ztrátou nebo v souvislosti s vyšetřováním nezákonné činnosti nebo podezření na takovou činnost.

E-mail na základě návštěvy těchto stránek obdržíte pouze tehdy, pokud si to vyžádáte.

Neosobní údaje o používání

Dále můžeme automaticky shromažďovat neosobní údaje o používání našich stránek („Údaje o používání“). Při každé vaší návštěvě našich stránek například shromažďujeme vaše IP adresy a informace prohlížeče. Tyto údaje slouží k analýze a vylepšování našich stránek a jejich účelem je poskytnout uživatelům naprostý komfort. Údaje o používání nebo souhrnné informace (tj. informace, z nichž není možné přímo identifikovat konkrétní osobu) můžeme sdílet s třetími stranami pro zákonné účely.

Na stránkách využíváme nástroj Google Analytics za účelem shromažďování Údajů o používání, analýzy, jak uživatelé naše stránky využívají, a reklamy určené pro vás na jiných webových stránkách. Další informace o tom, jak zakázat používání vašich údajů nástrojem Google Analytics, najdete na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Soubory cookie

Tyto stránky mohou používat soubory „cookie“ k ukládání a někdy i ke sledování informací o vašich online návštěvách. Soubory cookie jsou částečná data, která jsou odesílána z webového serveru do prohlížeče a ukládána na pevném disku vašeho počítače. Soubory cookie nám poskytují informaci, jak, kdy a kolika lidmi jsou jednotlivé internetové stránky navštěvovány. Tato technika neshromažďuje osobní údaje; shromážděné informace jsou v souhrnné podobě neumožňující identifikaci. Po celou dobu své návštěvy zůstanete anonymní. Soubory cookie jsou na internetových stránkách používány běžně a vašemu počítači nijak neškodí. Informace získané touto technikou využíváme k vylepšení našich stránek. 

Odkazy na jiné stránky

Společnost Bard může svým návštěvníkům poskytnout jako zdroj informací odkazy na jiné internetové stránky. Vezměte prosím na vědomí, že nad cizími internetovými stránkami nemáme žádnou kontrolu a že tyto Zásady ochrany osobních údajů pro zmíněné internetové stránky v žádném případě neplatí. Doporučujeme vám přečíst si zásady ochrany osobních údajů každé internetové stránky, kterou navštívíte. 

Děti

Tyto stránky nejsou určeny osobám mladším 18 let. Informace od uživatelů této věkové skupiny nebudeme vědomě shromažďovat. Pokud se domníváte, že jsme získali osobní údaje od dítěte mladšího 13 let, informujte nás o tom prosím - viz níže. Rodiče a opatrovníky naléhavě žádáme, aby sledovali aktivitu svých dětí na internetu a měli ji pod kontrolou.

Jak vaše údaje chráníme

K ochraně vašich údajů používáme přiměřená bezpečnostní opatření. U žádných dat na internetu však nelze zaručit 100% bezpečnost. Proto ani nemůžeme zaručit či garantovat bezpečnost vašich údajů a je třeba vzít na vědomí, že nám veškeré informace předáváte nebo posíláte na vlastní riziko.

Změny

Veškeré změny těchto Zásad ochrany osobních údajů budou zveřejněny na těchto stránkách a mohou být provedeny kdykoliv bez předchozího upozornění. Proto vám doporučujeme pravidelně navštěvovat tuto stránku, abyste byli informováni o nejnovějším znění a případných změnách těchto našich Zásad. Pokračováním v používání našich stránek po zveřejnění oznámení o takových úpravách, změnách nebo aktualizacích dáváte najevo, že s novými nebo upravenými Zásadami ochrany osobních údajů souhlasíte.

Další podmínky

Vaše používání těchto stránek podléhá našim Podmínkám

Kontaktujte nás

V případě dotazů nebo komentářů k našim postupům při ochraně osobních údajů nás prosím kontaktujte na telefonním čísle 420-242-408-630.