Skip to main content
Product - Breast Tissue Marker

Globální inovace produktů déle než 100 let


Již více než 100 let vyvíjí společnost C. R. Bard, Inc. inovativní zdravotnické prostředky, které odpovídají měnícím se potřebám lékařů a jejich pacientů. Dnes s hrdostí nabízíme přibližně 15 000 produktů, které pomáhají  při diagnostikování, ošetřování, zlepšování a dlouhodobém zvládání zdravotního stavu v souvislosti s urologickými, onkologickými a cévními onemocněními i v souvislosti s chirurgickými zákroky.

Ve středu našeho zájmu je spolupráce se zdravotnickými pracovníky, abychom tak dosáhli společného cíle: zlepšení klinických a ekonomických výsledků. Naše více než masivní portfolio produktů nabízí:

  • Vzdělávací aktivity poskytující lékařům a personálu školení v oblasti optimalizace používání produktů a péče o pacienta
  • Programy připravené k okamžitému použití a cílené na minimalizaci míry infekce, které mohou pomoci snížit náklady na úhrady
  • Ekonomické modely, výsledky hlášené pacientem, klinické důkazy a přehledy důkazů, které podporují rozhodovací proces založený na důkazech
  • Celý sortiment produktů, které jsou v souladu se standardizačními iniciativami, a další snižování nákladů při současném udržení klinických výsledků