Skip to main content

Poslání, hodnoty a hlavní zásady


Poslání

Přinášet pokrok v kvalitě života a poskytování zdravotní péče prostřednictvím rentabilního vývoje, výroby a prodeje hodnotově řízených produktů, které splňují očekávání našich zákazníků a pacientů ohledně kvality, integrity, servisu a inovací a dávají příležitosti našim zaměstnancům. Ve výsledku pak chceme optimalizovat hodnotu pro akcionáře a být respektovanou celosvětovou zdravotnickou společností.

Základní hodnoty a hlavní zásady

Náš současný stav a ambice do budoucna jsou rámovány našimi základními hodnotami v podobě kvality, integrity, servisu a inovací. Tyto hodnoty nás připravují na nadcházející výzvy, usměrňují naše každodenní aktivity a zajišťují, že je naše konání v souladu s naším posláním. Jsou základem toho, jak jednáme a jak chceme působit na své spolupracovníky, zákazníky, akcionáře a společnost.

Naše základní hodnoty lze rozepsat do následujících osmi hlavních zásad, které vyjadřují náš přístup k podnikání dnes a v budoucnu.

Nadšení pro práci

Nadšení pro práci

Zaměřujeme se na zlepšování kvality života pacientů, kteří naše produkty a služby potřebují. Jsme hrdi na svoji dlouhou historii v oblasti dosahování tohoto cíle a pevně věříme, že naše práce je znát. Ve svém úsilí o poskytování nejkvalitnějších produktů a služeb nepolevujeme.
 

Být pro naše zákazníky nepostradatelní

Být pro naše zákazníky nepostradatelní

Věříme v předvídání a překonávání očekávání zákazníků a v eliminaci všech překážek bránících uspokojení jejich potřeb. Velký význam přikládáme tomu, být společností, kterou si zvolí ti poskytovatelé péče a další kliničtí pracovníci, kteří mají za cíl přetransformovat své inovativní představy do podoby kvalitních produktů a služeb, jež jim umožní úspěšně léčit své pacienty.

Ideas

Podpora kreativního myšlení

Oceňujeme svěží, důmyslné a kreativní nápady, které nám pomohou plnit naše poslání, nastavovat standardy a dosáhnout vítězství na trhu. Prosazováním otevřeného a flexibilního prostředí podporujeme tvořivé koncepty a řešení našich zákazníků i vývojářů a lékařů, kteří mají nápady v oblasti nových zdravotnických prostředků nebo služeb..

Maximálně etické chování

Maximálně etické chování

Jsme přesvědčeni, že základní poctivost a etické jednání (ENG) jsou základem toho, kdo jsme a co děláme. Respekt vůči sobě navzájem, našim akcionářům, zákazníkům a společnosti vyjadřujeme dodržováním svých závazků, spolehlivostí a důvěryhodností. 
 

Prokazování sounáležitosti a hrdosti

Prokazování sounáležitosti a hrdosti

Na svoji práci jsme hrdí, jednáme s přesvědčením a cítíme zodpovědnost vůči sobě navzájem, naší společnosti, zákazníkům a akcionářům. Jako nedílná součást společnosti C. R. Bard, Inc. se navzájem vhodně zapojujeme a otevřeně komunikujeme, abychom všichni mohli něčím přispět a podílet se na úspěchu společnosti C. R. Bard, Inc.
 

Vedení příkladem

Vedení příkladem

Jsme přesvědčeni o důležitosti vedení a iniciativy. Věříme, že je správné podporovat zaměstnance, kteří mají dost odvahy a znalostí pro zavádění nových standardů a schopnost motivovat ostatní k pozitivnímu jednání. Od vedoucích pracovníků očekáváme, že budou efektivně komunikovat, odstraňovat překážky a zajišťovat nástroje, které všichni potřebujeme k dosažení dokonalosti.
 

Chuť vítězit

Chuť vítězit

Jsme přesvědčeni, že kolektivní soutěživý duch vedený našimi hodnotami je klíčový pro udržení čelního místa na trhu. Hrajeme na vítězství, a proto si stanovujeme náročné a agresivní cíle, které při naší činnosti zajistí soustředění a hodnotné výsledky.
 

Otevřenost a vstřícnost

Otevřenost a vstřícnost

Jsme otevřeni novým myšlenkám (ENG), respektujeme různá východiska a názory ostatních a povzbuzujeme lidi, aby byli v práci sami sebou. Podporujeme otevřenou kulturu, kde všichni pracujeme společně bez ohledu na funkční a geografické hranice a sdílíme různé perspektivy a schopnosti na cestě k dosažení vynikajících výsledků pro náš podnik, akcionáře, zákazníky a pacienty, jimž sloužíme. Jsme pečlivě sladěná a globálně rozmanitá společnost.