Skip to main content

Naše působení na společnost
 


Program finančních grantů

Od roku 1987 nadace C. R. Bard Foundation poskytla granty ve výši přibližně 42 milionů USD organizacím v oblasti zdravotnictví a rozvoje veřejně prospěšných oblastí, vzdělávání, umění a kultury, jakož i odpovídající dary pro charitativní organizace United Way a Community Health. V roce 2016 činily mezinárodní peněžní granty za nadaci Bard Foundation, za korporaci a za americké divize celkem 4 302 382 USD.

Dárkový program

Vybraným neziskovým organizacím poskytujeme dary aktivních amerických zaměstnanců a manažerů společnosti C. R. Bard, Inc.. Rozdělování probíhá v poměru 1:1 ve prospěch amerických organizací, které působí v oblasti zdravotnictví, rozvoje veřejně prospěšných oblastí, vzdělávání a umění a kultury. V roce 2016 předal Bard dary zaměstnanců v celkové hodnotě 882 423 USD.

Pobočkové kampaně

Bard je hrdým podporovatelem charitativních programů a služeb United Way a Community Health v místních organizacích. Kromě programu pravidelného předávání darů Bard rozdělil během pobočkové kampaně za rok 2016 dary zaměstnanců ve prospěch charitativních programů United Way a Community Health ve výši 532 257 USD.

Produktové a materiální dary

Bard podporuje neziskové humanitární organizace, které reagují na situace zdravotní nouze a organizují mise po celém světě. V roce 2016 Bard poskytl nepeněžní dary v hodnotě celkem 275 833 USD.

Firemní dobrovolnictví

Poskytujeme podporu zaměstnancům, kteří chtějí dobrovolně věnovat čas veřejně prospěšným neziskovým organizacím. V praxi se zaměstnanci účastní širokého spektra veřejně prospěšných aktivit. V roce 2016 zaměstnanci Bard po celém světě dobrovolně odpracovali téměř 11 000 hodin.

Peněžní dary divizí

Každé místní divizní pracoviště má přiděleny nadační příspěvky. Výbor v každém místě rozhodne, které charity nakonec tyto dary obdrží. V roce 2016 věnovaly domácí divize společnosti Bard 241 939 USD organizacím, které podporují veřejně prospěšné oblasti, v místech, kde zaměstnanci společnosti Bard žijí a pracují.

Mezinárodní dary

Mezinárodní divize společnosti Bard a jejich zaměstnanci se zajímají o veřejně prospěšné organizace a věnují čas i peníze na podporu potřebných. V roce 2016 mezinárodní pracoviště společnosti Bard rozdělila 478 200 USD organizacím, které podporují veřejně prospěšné oblasti, v místě, kde zaměstnanci společnosti Bard žijí a pracují.