Skip to main content
History

Více než 100 let historie zdravotnických inovací 


Historie společnosti Bard je historií inovací; inovací určených k záchraně životů, snižování nákladů a zjednodušování postupů s přihlédnutím k potřebám každého jednotlivého pacienta.“
-John DeFord, Ph.D., senior vice president pro vědu, výzkum a klinické záležitosti, C. R. Bard, Inc.

Charles Russell Bard založil naši společnost se směsicí zvědavosti a obchodního ducha, která byla za každým důležitým milníkem vývoje v naší historii od katétru Foley přes angioplastiku až po zařízení používaná dnes při některých léčebných postupech v onkologii. Sledujte 100 let historie zdravotní péče na naší interaktivní časové ose

Síla minulosti, motor pro budoucnost

Video o naší historii nabízí vzrušující pohled na první století existence společnosti BARD.


Pokud se sami chcete podělit o něco z historie společnosti BARD, můžete to uložit do archivu.