Skip to main content

Kontakty

Bard Czech Republic, s.r.o.

Na Hřebenech II 1718/8
140 00 Praha 4, Česká republika
Tel.: + 420 242 408 630
Fax: + 420 242 410 185
IČ: 28204158
DIČ: CZ28204158

Zákaznický servis

Tel.: + 420 242 408 630
Fax: + 420 242 410 185
objednavky@crbard.com


Celosvětové ústředí společnosti  Bard:

C. R. Bard, Inc. Corporate Office
730 Central Avenue
Murray Hill, New Jersey 07974
USA

Kontaktní údaje:

Tel.: 1-(908)-277-8000
Fax: 1-(908)-277-8412
Zobrazit na mapě

Zobrazit další lokality


Představenstvo:

Pro přímou komunikaci s představenstvem společnosti BARD, členy představenstva společnosti BARD, kteří nejsou členy jejího vedení, nebo oznámení ohledně obav či stížností týkajících se účetnictví, interních účetních kontrol či auditů společnosti BARD si prosím vyberte některou z níže uvedených možností. Vaše komunikace může být anonymní a/nebo důvěrná.

Telefonicky: 1-(877)-285-4158
E-mailem: Directors@crbard.com

Poštou:

C. R. Bard, Inc.
Board of Directors
730 Central Avenue
Murray Hill, N.J. 07974

Veškerá příslušná komunikace bude předložena členům představenstva k přezkoumání.

Veškerá příslušná komunikace týkající se účetnictví, interních účetních kontrol či auditů společnosti BARD bude postoupena revizní komisi. Veškerá komunikace bude přijata a zpracována ředitelem pro dodržování předpisů (Chief Compliance Officer) nebo jím pověřenými osobami. Komunikace bude předána představenstvu nebo dle potřeby jeho jednotlivým členům na základě skutečností a okolností v ní uvedených. V této souvislosti představenstvo žádá o nezasílání určitých položek, které nesouvisejí s povinnostmi a odpovědnostmi představenstva. Jde například o:

  • Spam
  • Nevyžádanou a hromadnou poštu
  • Reklamace produktů
  • Dotazy na produkty
  • Návrhy na nové produkty
  • Životopisy a jiné formy poptávky po zaměstnání
  • Ankety
  • Obchodní žádosti nebo reklamy

Kromě toho bude vyloučen materiál, který je nepřiměřeně nepřátelský, výhružný, ilegální nebo podobným způsobem nevhodný, s tím, že veškerá vyřazená komunikace musí být na vyžádání zpřístupněna kterémukoliv členu představenstva, který není členem vedení společnosti.