Skip to main content
HCP

Bard bojuje za poskytovatele zdravotní péče


Bard bojuje za poskytovatele zdravotní péče od kvality po snižování rizika

Skutečnou sílu společnosti Bard spatřujeme v energii a odhodlání našich zaměstnanců. Podporujeme naše zaměstnance v úsilí o změnu ve svých lokálních veřejně prospěšných V měnícím se prostředí zdravotní péče musí lékařská zařízení hledat rovnováhu mezi novými standardy kvality péče o pacienty a rostoucím nákladovým zatížením. Při zaměření na pozitivní pacientské výsledky a zajištění nákladově efektivní péče se stalo nezbytným rozhodování založené na důkazech. Ve společnosti Bard jsme globálně na jedné lodi se zdravotnickými pracovníky ve snaze o zvýšení kvality péče o pacienty spolu s objevováním inovativních cest k prevenci potenciálně škodlivých účinků a rizik jak pro pacienta, tak pro lékaře.

Mezi klíčové oblasti, na něž se soustředíme, patří:

  • Poskytování řešení – Nabízí komplexní portfolio produktů a poskytuje řešení pro širokou škálu procedur, stavů a pacientských faktorů.
  • Omezení míry ozáření - Omezení míry vystavení zdravotnických pracovníků a pacientů účinkům záření.
  • Ekonomie zdravotní péče - Tvorba nástrojů a prostředků ekonomie zdravotní péče a jejích výsledků, které našim zákazníkům pomohou pochopit hodnoty, které Bard přináší v oblasti výsledků pro pacienty a ekonomie zdravotnictví.
  • Bezpečnost – Používání správných produktů pro správné procedury pomáhá dosáhnout správných výsledků; a používání produktů společnosti Bard nabízí dosažení klinických přínosů jako je omezení infekcí a opakovaných hospitalizací při současném snížení nákladů na zdravotní péči. 
  • Méně invazivní/menší nástroje - Vývoj produktů, které jsou menší a méně invazivní.
  • Omezení komplikací - Navrhování produktů, které pomohou omezit komplikace, což je pro naše zákazníky ještě důležitější v situaci, kdy začínají pociťovat finanční dopady nežádoucích účinků.
  • Omezení variability – Podpora standardizace produktů, která zahrnuje běžné přístupy a procesy navržené za účelem omezení možností chyb a zlepšení výsledků u pacientů. (Zdroj: OHA 2012)

Zde jsou uvedeny oblasti, na něž se v rámci zdravotní péče zaměřujeme na poli onkologie, urologie, cévního lékařství a chirurgie.