C. R. Bard, Inc., je přední nadnárodní firma zabývající se vývojem, výrobou a prodejem inovativních, lékařských technologií pro zlepšování života pacientů v následujících oblastech (odkazy níže Vás přesměrují na mezinárodní stránky C. R. Bard, Inc.):

Společnost BARD prodává své výrobky a služby po celém světě nemocnicím, jednotlivým odborným zdravotnickým pracovníkům, zařízením poskytujícím rozšířenou péči a dalším zdravotnickým zařízením.

Společnost BARD se stala průkopníkem ve vývoji zdravotnických prostředků určených pro použití u jednoho pacienta v rámci nemocniční péče; dnes se firma BARD zabývá technologickými inovacemi, které poskytují maximální klinický přínos a pomáhají redukovat celkové náklady na zdravotní péči.

Hlavní hodnoty firmy BARD – Kvalita, Integrita, Služby a Inovace – vystihují podstatu našich aktivit a našeho směřování. Tyto čtyři hodnoty nás inspirují při řešení problémů a vedou nás při každodenních činnostech a realizaci našeho poslání. Slouží jako centrální výchozí bod pro naše chování a definují, jak chceme být vnímáni našimi spolupracovníky, zákazníky, akcionáři a celou společností.